Fixapart

Genom servicemärket Fixapart erbjuder NEDIS ett stort antal funktionella och ekonomiska bulkkomponenter för den professionella marknaden.