Bandridge - Connecting Our World

Connecting our world
Bandridge kopplar ihop den bästa säljkraften från bägge världar. Det användarvänliga ambitiösa märket med de mest åtkomliga, attraktiva och bästa kvalitetsprodukterna, levereras i tre kvalitetsserier. Medan Bandbridge är hubben och referensen för standardmarknaden, fokuserar Bandridge Premium på ett högre segment. Både Bandridge och Bandridge Premium är garanterade kvalitetsprodukter med syrefria kopparledare. Bandridge VL är specialdesignat för de blomstrande icke-europeiska marknaderna där märkesmedvetenheten växer sig starkare och starkare.