Det här är NEDIS

Med över 30 års erfarenhet är vi en av Europas marknadsledande företag inom hemelektronik och tillbehör. Som varumärkesgrossist säljer vi nio egna varumärken och vi distribuerar över 300 andra varumärken, däribland exklusiva och licensierade sådana. Vi sysselsätter idag över 350 personer, som finns ute hos våra lokala representanter i 17 länder, och levererar till över 50 000 butiker och e-handlare i över 50 länder. Vi erbjuder utmärkt valuta för pengarna, en konkurrenskraftig leveransservice och ett innovativt utbud av produkter. Vår verksamhet kretsar kring en rad engagerade partnerskap genom hela leveranskedjan Vilket innebär fördelaktiga möjligheter för alla inblandade parter. Eftersom vi kombinerar ambition med trettio års erfarenhet är vi den mest engagerade och pålitlig partnern som kan erbjuda återförsäljare den säljkraft de förtjänar.

Mål/vision

NEDIS ger dig säljkraft
Vi på NEDIS vill vara de allra bästa på marknaden för konsumentelektronik och tillbehör med utmärkta vinstmarginaler. Vi vill uppnå detta genom operationell excellens och genom att erbjuda slutanvändare ett brett sortiment produkter genom vårt stora nätverk av engagerade återförsäljare.

Vi är övertygade om att den största framgången har sin grund i ömsesidiga samarbetsrelationer som uppnås genom pålitligt och kraftfullt samarbete. För det är bara genom ett nära samarbete och ett konstant utbyte av idéer och utmaningar som vi kan se till att vi och våra samarbetspartner fortsätter att vara lyhörda och fokuserade.

Vårt mål

På grund av vår starka tro på fördelarna med ömsesidigt samarbete inkluderar vi alla våra samarbetspartner i vårt fortlöpande arbete med att hitta de bästa lösningarna och lukrativa möjligheter. Vi arbetar därför inte bara för våra samarbetspartner utan vi arbetar med dem, med högsta respekt för alla inblandade parter.

Det är bara genom ett nära samarbete i hela distributionskedjan som vi kan se på vår bransch och dess många möjligheter från olika synvinklar. Den här bredare vyn ger oss och våra samarbetspartner inspirerande och innovativa verktyg och branschledande lösningar som håller vår bransch sund och vår verksamhet framgångsrik.

Vår framtid

Vår framtid kommer att kretsa kring att stärka vår roll som välkänd internationell aktör, med ledande ställning på marknaden för konsumentelektronik och tillbehör. För att uppnå detta kommer vi att investera i ännu mer framgångsrik säljkraft genom att fokusera på smarta innovationer och erbjuda ännu fler strategiskt positionerade varumärken. Vi kommer att ge dig ännu bättre marginaler och större möjligheter att förbättra din försäljning. Och - sist men inte minst - vi kommer att ge dig och alla våra andra uppskattade samarbetspartners största möjliga säljkraft.