5 vägar till säljkraft

Vi har definierat fem vägar till förbättrad säljkraft för våra samarbetspartner. Genom att vörda ömsesidigt samarbete, hålla ett starkt sortiment, stödja daglig verksamhet, maximera butiksintäkter och vara tungan på vågen för konsumenterna, kan vi garantera dig ökad säljkraft och framgång. Upptäck hur vi kan öka din försäljning.

Ömsesidigt samarbete

Under sina 30 år som internationell återförsäljare med många distributionskanaler och erfarenhet av interkulturella köp, har NEDIS skaffat professionella och ömsesidiga samarbetspartner som förbättrar distributionskedjan för samtliga involverade parter. Vi har exklusiva distributionsrättigheter och licenser för flera olika exklusiva varumärken och distribuerar även ett omfattande sortiment med låg- och mellanprisprodukter.

Genom ett tillförlitligt och kraftfullt samarbete och utbyte av idéer och utmaningar ser vi till att vi och våra samarbetspartners fortsätter att vara lyhörda och fokuserade för att ge dig den säljkraft du behöver.